top of page

Garantii tingimused

1. Rikkeks nimetatakse arvutustehnika riistvara töö häiret. Rikete hulka ei kuulu tarkvaralised häired, millede installeerimise ja tootetoe eest ei ole Network Tomorrow OÜ vastutav. Garantiiremondi objektideks on Network Tomorrow OÜ -st ostetud IT aparatuur. Garantii kehtib juhul, kui klient omab originaalarvet, kus on fikseeritud toode ja kauba üleandmise kuupäev. 

1.1. Esimesse gruppi kuuluvad: Supermicro kaubamärgi all toodetud serverid ja andmemassiivid. Esimese grupi seadmetele on garantiiaeg 3 (kolm) aastat alates tehnika kliendile väljaandmise kuupäevast, kui ei ole tellitud eraldi Hoolduspaketti.

2. Network Tomorrow OÜ remondib garantiikorras ainult selliseid rikkeid, mis ei ole tingitud aparatuuri ebaõigest kasutamisest ja/või füüsilisest kulumisest/loomulikust amortisatsioonist. Tasuta garantiiremonti ei teostata rikete korral mis on tekkinud järgmistel põhjustel:

2.1. Mehaaniline kulumine, põrutused ja kasutamise käigus tekkinud füüsilised defektid.

2.2. Rikked, mis on tekkinud aparatuuri kasutamisest ebasobivas töökeskkonnas (väga palju tolmu, kõrge või madal temperatuur, suur niiskus, tugev vibratsioon).

2.3. Rikked, mis on tekkinud ebaõige toitepinge kasutamisest, samuti arvuti või muu seadme ühendamisest vooluvõrku ilma maandust kasutamata.

2.4. Rikked, mis on tekkinud mõne loodusjõu (äike, vee uputus, maavärin, torm jne.) tagajärjel.

3. Õigus tasuta garantiiremondile kaob juhul, kui aparatuuri on remonditud või selles on tehtud muudatusi isiku poolt, keda Network Tomorrow OÜ pole selleks volitanud.

4. Tasuta garantiiremondi saamiseks on serveri/ seadme omanik kohustatud lülitama serveri/ seadme peale rikke ilmnemist kohe vooluvõrgust välja ning seda mitte enam kasutama enne, kui rikkis serveri/ seadme kasutamiseks pole Network Tomorrow OÜ esindaja andnud nõusolekut. Käesolev punkt ei kehti kõvaketta ja dubleeritud toiteploki rikke puhul.

5. Kui selgub, et rike on põhjustatud punktides 2 – 4 loetletud põhjustest, kaotab klient õiguse tasuta garantiiremondile ning on kohustatud tasuma kõik remondiga seotud kulud, sealhulgas võimalik väljakutse, veatuvastus ja muud tehtud kulutused, mis on otseselt seotud kõnealuse rikketeatega.

6. Network Tomorrow OÜ ei vastuta mistahes kõvakettal oleva tarkvara ja andmete säilimise eest. Andmetest varukoopiate tegemine on kasutaja kohustus. Vastavate tehnoloogiatega tutumiseks pöörduge Network Tomorrow OÜ esindaja poole.

7. Garantiiremondi teostamiseks või konsultatsiooni saamiseks palume helistada Network Tomorrow OÜ telefonidel +372 6 829 945, +372 6 829 940. Kui telefoni teel ei õnnestu probleemi lahendada, tuleb remonti vajav tehnika tuua Network Tomorrow OÜ garantiiremondi osakonda aadressil Järvevana tee 9, 11314, Tallinn. Seda juhul, kui eraldi lepinguga ei ole sätestatud teisiti.

8. Network Tomorrow OÜ spetsialisti on võimalik kutsuda ka kohapeale, seejuures tasustatakse kohaletulek Network Tomorrow OÜ teenuste üldhinnakirja järgi. Võimalik on sõlmida eraldi leping kohapealseks (on-site) garantii ja hoolduse teostamiseks.

Garantii kontroll

Garantii kontroll

Seadme garantii kontrollimiseks palun täitke allolev vorm ning võtame Teiega ühendust.

Päring saadetud. Võtame Teiega ühendust.

Garantii vahetus

Garantii vahetus

Please read our terms and conditions concerning the RMA qualification and procedure. If you are still unsure whether or not the goods you wish to return qualify for an RMA request, please contact us.

Päring saadetud. Võtame Teiega ühendust.

Oluline teave

 • Tagastada saab ainult Network Tomorrow OÜ-st ostetud ja Garantiiga kaupu.

 • Olenevalt valitud garantiipaketist saab RMA-d taotleda 3 või 5 aasta jooksul alates kauba kättesaamise kuupäevast.

 • Saate tagastada ainult DOA (Dead On Arrival) või defektse kauba.

 • DOA ja RMA puhul tuleb taotlus esitada esimese 20 päeva jooksul pärast kauba kättesaamist.

 • RMA on nõutav iga tagastamise kohta. Iga RMA taotlus kehtib 21 päeva.

 • Kaubad saate meile tagastada pärast seda, kui oleme teie RMA taotluse kinnitanud.

 • Network Tomorrow OÜ-l on õigus keelduda kaubast, mis tagastatakse ilma RMA nõudeta ja mis saabub hiljem kui 21 päeva pärast RMA taotluse kinnitamise kuupäeva.

 • Väljaspool EL-i asuvate klientide RMA-taotlusi käsitletakse iga juhtumi puhul eraldi. Palun võtke ühendust support@tomorrow.ee.

 

RMA saadetised

 • Kirjutage RMA number tarnesildile, mitte karbile.

 • Saadetistest, mis on ilma RMA numbrita tarnesildil, keeldutakse.

 • Lisage tagastussaadetisele RMA aktsepteerimise vorm.

 • Soovitame kindlustada tagastus ja kasutada vastupidavaid pakkematerjale, et vältida kahjustusi saatmise ajal.

 • Soovitame mitte kaasata RMA saadetistele kaableid ega käsiraamatuid, kuna me ei pruugi neid tagastada.

 • RMA tagastamise kulud tasutakse ette ja kannab klient.

 • Network Tomorrow OÜ saadab RMA-d kliendile tagasi meie valitud transpordipartneriga.

bottom of page